Artikel 1: ORGANISATIE van het spel

Best Of Natural NIPC: 515352764 / N° PT 515 352 764/ 87965094300019 Hierna te noemen de "organisator" Organiseert een spel getiteld " Win 2 plaatsen voor de atletiekfinale van de Olympische Spelen van Parijs 2024 ", als onderdeel van een reclameactie” , hierna te noemen “het Spel”.

Artikel 2: Doel van het spel
Het Spel, dat gratis en zonder aankoopverplichting is, bestaat uit:

  • Elke aankoop op onze site wordt automatisch beschouwd als een deelname
  • Vul een deelnameformulier in

Als onderdeel van het spel zal een trekking de winnaars onder de deelnemers aanwijzen,
Hierna “de deelnemers”
Deelname aan het Spel impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de deelnemers van de ontvangst van het Marketingaanbod door Best of Natural en van dit reglement in zijn geheel, hierna “het Reglement”.

Artikel 3: Datum en duur

The Game vindt plaats van 25/08/2023... tot de sluiting van de verkoop van de ticketbalie van JO Parijs 2024. Deze datum is nog niet gecommuniceerd door de organisatie van de ticketbalie van Jo Parijs 2024 (tijdens de 1e helft van 2024).

De organisator behoudt zich het recht voor om de deelnameperiode te verlengen en een aangekondigde datum uit te stellen.

Artikel 4: Voorwaarden deelname & geldigheid deelname
4-1 Voorwaarden voor deelname
Het spel staat open voor alle volwassenen die in Europa wonen.
Zijn niet bevoegd om deel te nemen aan het Spel, iedere persoon die heeft meegewerkt aan de organisatie van het Spel, evenals de leden van hun respectievelijke directe families, de werknemers van de organisator of onderaannemers van de organisator en de daaraan gelieerde bedrijven enz.
Elk formulier dat onvolledig is of valse informatie bevat (naam, voornaam, e-mailadres, tel. etc.), zal worden afgewezen.
Methoden voor het verzenden of deponeren van stembiljetten: elektronisch via advertenties of rechtstreeks op de site. Er wordt geen rekening gehouden per e-mail

4-2 Geldigheid van deelname

Elke deelname aan het Spel wordt als ongeldig beschouwd indien blijkt dat onjuiste identiteits-, adres- of kwaliteitsinformatie tot de nietigheid van de deelname leidt.
De organisator behoudt zich het recht voor om elk deelnameformulier dat niet aan de regels voldoet, en met name elk onjuist formulier, uit de loting te verwijderen.

Artikel 5: Aanwijzing van winnaars

Door loting op de sluitingsdatum van het loket "Jo Paris 2024".

Datum waarop we de exacte coördinaten van de begunstigden van de gekochte tickets moeten doorgeven.

Elk stembiljet dat een valse verklaring of een foutieve en/of onvolledige verklaring bevat en/of deze regels niet respecteert, wordt door loting als nietig beschouwd en zal resulteren in de aanwijzing van een andere deelnemer door een nieuwe trekking.

Artikel 6: Aanwijzing van Kavels

De prijzen worden in de volgende volgorde uitgereikt:

Prijs 1: 2 Toegangskaarten voor het bijwonen van de Atletiekfinale maandag 05.08.2024 | 18.30 uur in Categorie B in het Stade de France (93- St Denis)

Artikel 7: Informatie of publicatie van de namen van de winnaars

De namen van de winnaars worden op sociale netwerken geplaatst en per e-mail gecontacteerd.

Artikel 8: Levering van prijzen
Ter gelegenheid van de trekking informeren wij u per e-mail over de overwinning van de prijzen. Na ontvangst van de bevestiging van de winnaar kunnen wij de Box Office op de hoogte stellen van de identiteit van de begunstigden.

De tickets worden dus elektronisch rechtstreeks naar de winnaar verzonden.

De organisator is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de reiskosten van de winnaars, of voor enig ander evenement dat ontstaat als gevolg van de winst van deze wedstrijd.

Onjuist e-mailadres, onjuist postadres: (informatie per e-mail) Als het e-mailadres onjuist is of niet overeenkomt met dat van de winnaar, of als het om een ​​andere reden verband houdt met technische problemen waardoor de e-mail om de informatie correct door te geven, kan de organisator op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Evenzo is het niet aan de organisator om zoekopdrachten uit te voeren naar contactgegevens van winnaars die niet gecontacteerd kunnen worden vanwege een ongeldig of onleesbaar e-mailadres of een onjuist telefoonnummer.
Winnaars die na 72 uur niet bereikt kunnen worden, hebben geen recht op enige prijs, compensatie of schadevergoeding van welke aard dan ook.


De toegekende prijzen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar . Bovendien kunnen de prijzen in geen geval het voorwerp uitmaken van een geschil vanwege de winnaars, noch van een ruil of enige andere tegenprestatie van welke aard dan ook.

Artikel 9: Promotionele acties

Door hun prijzen te aanvaarden, geven de winnaars de organisator toestemming om hun namen, handelsmerken en bedrijfsnamen te gebruiken voor promotionele doeleinden op elk medium van hun keuze, zonder dat deze reproductie aanleiding geeft tot enige compensatie of een andere compensatie dan de gewonnen prijs.

Artikel 10: Persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die worden verzameld als onderdeel van deelname aan het spel, worden door de organisator geregistreerd en gebruikt voor de doeleinden van hun deelname en de toekenning van hun winsten.

In overeenstemming met de “Data Protection Act” van 6 januari 1978 hebben deelnemers het recht om informatie die op hen betrekking heeft in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Elk verzoek moet per post worden verzonden naar het adres van de organisator contact@best-of-natural.com

Artikel 11: Aansprakelijkheid

De deelnemer erkent en aanvaardt dat de enige verplichting van de organisator in het kader van het spel erin bestaat de verzamelde deelnameformulieren voor de trekking in te dienen, op voorwaarde dat zijn deelname voldoet aan de voorwaarden van het reglement, en de prijzen aan de winnaars toe te kennen. volgens de criteria en procedures die in dit Reglement zijn vastgelegd.

De organisator kan, zonder dat deze lijst limitatief is, niet aansprakelijk worden gesteld voor technische, materiële of softwarefouten van welke aard dan ook, voor de risico's van besmetting door eventuele virussen die op het netwerk circuleren en voor het ontbreken van bescherming van bepaalde gegevens tegen eventuele onrechtmatige toe-eigening.
Deelname aan het Spel impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en beperkingen van het internet, zowel wat betreft technische prestaties, responstijden voor advies, als voor het opvragen of overdragen van informatie.

Artikel 12: Overmacht/voorbehoud

De verantwoordelijkheid van de organisator kan niet worden aanvaard als het spel vanwege overmacht of buiten zijn wil moest worden gewijzigd, ingekort of geannuleerd.
De organisator behoudt zich het recht voor om elke controle uit te voeren die hij nuttig acht met betrekking tot de naleving van de regels, in het bijzonder om elke deelnemer uit te sluiten die een onjuiste, misleidende of frauduleuze verklaring heeft afgelegd.

Artikel 13: Geschillen

Het Reglement wordt beheerst door het Franse recht. Eventuele problemen bij de toepassing of interpretatie van het Reglement zullen uitsluitend door de organisator worden opgelost.
Geen enkel telefonisch verzoek of klacht over de toepassing of interpretatie van dit reglement zal worden beantwoord. Elk geschil of klacht met betrekking tot het spel en de trekking moet per e-mail worden ingediend op het volgende adres: contact@best-of-natural.com
Acht dagen na het einde van het Spel zal geen enkel geschil in aanmerking worden genomen.

Speciale aanbieding

🔖 Promotie menstruatieslipjes =-40%

Creëren uw set menstruatieslipjes

Keuze uit 5 menstruatieslipjes , bespaar 40% op je gehele bestelling.

Couponcode: PACK5

Als u 3 Best of Natural- periodeslipjes koopt, is uw beha GRATIS.

*niet combineerbaar

Protections féminines lavables pour le sport et brassières assorties

#SPORTIEF&ONDERHOUDEN

Je bent atletisch en je weet dat het belangrijk is om je borstkas goed te houden als je aan lichamelijke activiteit doet. Bij Best of Natural weten we dat ook en daarom hebben we een assortiment sportbeha's ontwikkeld waarmee jij in alle comfort je passie kunt beleven. Ongeacht de grootte van uw borsten, u zult plezier kunnen hebben in uw activiteit zonder ongemak of pijn zoals u zich misschien voelt met het montuur van uw gebruikelijke beha's.

Activité sportive pendant les règles grâce aux culottes menstruelles en bambou Best Of Natural

#SPORTIEF&VRIJ

Als je ervan houdt bergen te beklimmen, tegen een bal te trappen, urenlang te rennen, hard in een tas te slaan, stoom af te blazen door te edgen, onbeperkt op je board te glijden, baantjes te trekken, spieren op te bouwen in de sportschool, aan je buikspieren te werken, shots te droppen op het net, top-spin als een gek, roei zonder te stoppen, rol hard tijdens een afdaling, beweeg je lichaam op Latijnse ritmes, tackel je tegenstanders in de modder, til gietijzer op, werp speren zo ver mogelijk, spring in de leegte van een vliegtuig nemen met je parachute, de ingewanden van de aarde verkennen, fietsen om plezier te hebben in de bochten, onze Best Of Natural menstruatieslipjes zullen je bevallen en je zult ze snel adopteren!